Novi krug seminara Pjevačkog studija Mozartine – ponovo u Sisačko-moslavačkoj županiji

Novi projekt iz radionice Pjevačkog studija Mozartine krug je edukativnih pjevačkih seminara kojima su već u jesen 2018. obišli nekoliko gradova i općina u Hrvatskoj (između ostaloga i Hrvatsku Kostajnicu), a sada područje proširuju i na ostatak Sisačko-moslavačke županije i to zahvaljujući projektu ‘Ciklus besplatnih glazbenih seminara i radionica za djecu i mlade u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske’.

Organizator projekta Glazbeni centar Papandopuline osmislio je ovaj projekt, a provodi ga uz potporu Zaklade ‘Hrvatska za djecu’ kako bi u manje razvijenim krajevima Hrvatske educirali djecu o glazbi i zborskom pjevanju u čemu imaju bogato dugogodišnje iskustvo.

Ovi seminari koncipirani su kao jednodnevne interaktivne radionice u kojima će djeca proći mnoge teme vezane uz pjevanje poput osnova pjevačkog disanja, pjevačke interpretacije, važnosti tempa i dinamike u glazbi, dobiti uvid u navike očuvanja zdravlja svog glasa, a teoretsko znanje odmah će primijeniti kroz pjevanje različitih primjera iz glazbene literature.

Seminari su otvoreni za svu zainteresiranu školsku djecu i besplatni su za sudjelovanje, a u Sisačko-moslavačkoj županiji održat će se prema sljedećem rasporedu:
19.11. OŠ Gvozd
20.11. OŠ Sunja
21.11. OŠ Dvor
22.11. OŠ Jasenovac

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade „Hrvatska za djecu“. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Glazbenog centra Papandopuline i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade „Hrvatska za djecu“.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com