Vaša privatni podaci i pravila na web stranici Hamar Medije

Datum stupanja na snagu: 17.05.2018.

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Hamar Media d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 62921563132(“Hamar Media” , “mi” ili “nas“) poštuju vašu privatnost i obvezuju se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime Hamar Medije od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu “Stranica“, a zajednički “Stranice“). U tom smislu, Hamar Media djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Hamar Media prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, telefon, e-mail, naziv tvrtke, medij, redakcija, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“), u sljedećim slučajevima kada:

koristite obrazac za zahtjev za akreditacije,
koristite obrazac za kontakt,
izvršite prijavu na naš newsletter/novosti,
koristite kontakt obrazac na Stranici,
date komentare ili postavite pitanja,
zatražite informacije ili koristite druge značajke ili funkcije Stranice.
obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao,
nas kontaktirate ili se povežete s nama putem društvenih mreža.

Hamar Media neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod izvršenja narudžbe ili prijave) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim događanjima, izvršiti prijavu, aktivirati ili koristiti određenu uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o određenom događanju, prijaviti se na posao i kontaktirati nas.

3. Kolačići

 • Google Analytics i Google Tag Manager

Na Stranici koristimo Google Analytics i Google Tag Manager, djelatnost web-analize Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“) koja koristi tzv. kolačiće, tj. malene datoteke koje se spremaju na Vašem računalu. Prikupljamo log informacije te informacije koliko posjetitelja je bilo na određenim dijelovima Stranice. Google analizira korištenje Stranice te kolačići omogućuju analiziranje posjeta Stranici dodjelom jedinstvenog nasumično generiranog ID-a Vašem uređaju po kome se Vaš uređaj identificira prilikom iduće posjete stranici. Vijek trajanja je 24 mjeseci, a pružatelj kolačića je Google. Ako ovu Internet stranicu posjećujete prvi put, na stranici će se pojaviti obavijest kojom Vas pozivamo da date privolu za korištenje ovih kolačića. Ako date svoju privolu, pohranit ćemo kolačić na Vaše računalo i ta se obavijest neće pojavljivati sve dok je valjan vijek trajanja kolačića. Nakon isteka valjanosti trajanja kolačića ili ako kolačić prije toga aktivno izbrišete, obavijest će se ponovno pojaviti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta Stranici te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole. Informacije koje Google prikupi u vezi s Vašim korištenjem Stranice (npr. polazni URL, kod nas posjećene stranice, web-pretraživač koji ste koristili, Vaše postavke jezika, računalni sustav koji ste koristili ili razlučivost prikaza) se prenose na server Google-a u SAD, tamo se pohranjuju, analiziraju, a nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku. Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s Vašom punom IP-adresom. Na ovoj smo Internet stranici aktivirali od Google-a ponuđenu funkciju IP-anonimizacije, tako da se zadnjih 8 brojaka (tip Ipv4) odnosno zadnjih 80 bitova (tip Ipv6) Vaše IP-adrese briše.

Google je certificiran u vezi s EU-US Privacy Shield tako da se na obradu podataka od strane Google-a u SAD-u primjenjuje odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka. Vašu privolu za web-analizu možete povući u svako doba time što ćete preuzeti i instalirati Googleov Browser-Plugin. Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, u Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics kao i Googleovu Izjavu o zaštiti podataka.

 • Newsletter

Hamar Media šalje primateljima Newslettera informacije vezane za naš rad i događanja na kojima sudjelujemo, informacije o programima koje pripremamo i sve druge obavijesti u svezi rada Hamar Medie..

Newsletter se šalje prema potrebi te se kontinuitet slanja povećava kako se približava određeno događanje ili druga aktivnost koju Hamar Media organiziraju te u slučaju novosti koje su relevantne za naš rad.

Hamar Media šalje Newsletter temeljem legitimnog interesa i privola ispitanika. U svakom slučaju primatelju Newslettera je omogućeno jednostavno i brzo odjavljivanje jednim klikom za odjavu koji sadrži svaki Newsletter.

Kao izvršitelj obrade za slanje Newslettera djeluje Gorila IT d.o.o. te Hamar Media prikupljaju statističke podatke vezano za otvaranje e-mailova i klikove na URL kako bi se nadziralo i poboljšalo slanje e-mailova i analizirala zainteresiranost za određeni sadržaj.

 • Otvorene molbe za posao

Hamar Media prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe te se podaci čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

 • Natječaji za posao

Hamar Media obrađuje Osobne podatke kandidata koji se javljaju na naš natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao. Nakon završenog natječaja za posao Hamar Media čuva Osobne podatke odabranih kandidata s kojima sklapa ugovor o radu i podatke kandidata koji su dali privolu da ostanu u bazama podataka 2 godine nakon prijave na natječaj. Osobnim podacima kandidata za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe.

 • Društvene mreže

Hamar Media prikupljaja Osobne podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.) te ih kontaktira putem poruke i šalju promocije na određene ciljne skupine (podaci koji obuhvaćaju spol, dob, interes).

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. Poduzeti korake po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovarati na Vaša pitanja i komentare, ispuniti Vaše zahtjeve, poslati prijavnicu ili ponudu, zaprimiti ponudu, komunicirati s Vama o Vašim aktivnostima na Stranici, obraditi otvorenu molbu ili prijavu za posao);
 2. Izvršiti ugovor kojem ste Vi ugovorna strana (npr. postupiti po Vašoj prijavi za određeno događanje ili oglašavanje, pružiti Vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici, pružiti određene usluge);
 3. Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;
 4. Pridržavanje zakonske obveze kojoj Hamar Media podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
 5. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
 6. slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provođenje istraživanje tržišta, provođenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika;
 7. fotografiranje sudionika na događanjima koje organiziraju Hamar Media, temeljem privole sudionika, u svrhu promocije događanja.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od A do E je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti Hamar Mediju da sklopi ugovor s vama, da odgovori na vaše zahtjeve, da vam pruži uslugu, da zaprimi i obradi Vašu prijavu za određeno događanje i da se pridržavaja pravnih obveza kojima Hamar Media podliježe.

Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točkama F i G je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor obradi Osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti Hamar Media da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije. Mi Vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave, potvrda narudžbe ili zahtijevanje Vaših daljnjih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za marketinške svrhe u svakom slučaju možete povući svoju privolu (npr. u slučaju da ne želite Više primati naš Newsletter kliknete na link s poveznicom za odjavu) te u tom slučaju Hamar Media neće više obrađivati Vaše osobne podatke u marketinške svrhe.

5. Primatelji

 Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 • subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, prijave za događanje, isporuke paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, analiziranje podataka i pružanje marketinške podrške, fotografiranje događanja, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama i pružanje korisničkih usluga, koji obično obrađuju Osobne podatke u ime Hamar Media kao izvršitelji obrade;
 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,
 • osobama ovlaštenima od Hamar Media za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Hamar Medije);
 • tijelima Hamar Medije, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka u odnosu na Hamar Mediju; da zaštite i brane prava ili imovinu Hamar Medie i Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika Hamar Medije, njihovih Stranica ili javnosti);
 • pravnim savjetnicima Hamar Medije u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

6. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Hamar Media prenosi Osobne podatke izvršiteljima/pod-izvršiteljima obrade u SAD-u koji su pristupili sporazumu Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

7. Zadržavanje

Hamar Media će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 4. S obzirom na svrhe opisane u odjeljcima 4.F i 4.G, Vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu Osobnih podataka. Osim gore navedenog, Hamar Media će zadržati Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina se, sukladno Zakonu o računovodstvu, čuvaju isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu).

8. Vaša prava

Hamar Media vas obavještavaja da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Hamar Medije pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

9. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Hamar Medije. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-maila). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u Vaš računalni sustav.

10. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

11. Mjerodavno pravo/jurisdikcija

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na Stranicu i ova Pravila Privatnosti biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje usluge ili proizvode primjenjive su samo Republici Hrvatskoj te ti usluge i proizvodi možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, Vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

12. Prijenos imovine

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne svu ili gotovo svu imovinu Hamar Medije, Osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica mogu se prenijeti na tu osobu. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

13. Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

15. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

Hamar Media pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

16. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na https://www.hamar-media.hr/kontaktirajte-nas/ ili putem e-maila [email protected].