Naša lokacija

Ured – Albaharijeva 5, Zagreb
Tel: +385 (0)1 3837 312
Fax: +385 (0)1 3837 312

Direktorica

Lida Hamar Paladin, mag. nov
Mob: +385 (0)91 3837 311
lida@hamar-media.hr

Marketing, promocija i PR

info@hamar-media.hr
press@hamar-media.hr

Zahtjev za akreditacije

Pošalji zahtjev

Posao u Hamar Mediji

Prijave primamo na email:
info@hamar-media.hr